S01E26 - Kuongeza Thamani katika Mazao

Muda Ilipowekwa : 2016-05-02 12:10:00


Jifunze jinsi ya Kuongeza Thamani katika Mazao na Bwana Dominic Haule, Mkurugenzi IMADS

S01E26 - Kuongeza Thamani katika Mazao

Muda ilipowekwa : 2016-05-02 12:10:00

Jifunze jinsi ya Kuongeza Thamani katika Mazao na Bwana Dominic Haule, Mkurugenzi IMADS

Weka maoni yako Barua pepe yako haitaonekana kwingine. Pia maelezo yako hayatatumika sehemu nyingine . Maelezo ya muhimu yamewekewa *.