S02E06 - Jinsi ya Kuongeza Thamani ya Bidhaa (na Jema Food Products)

Muda Ilipowekwa : 2017-08-21 12:03:00


Fahamu Jinsi ya Kuongeza Thamani ya Bidhaa zako kwa Kutumia Vifungashio(na Jema Food Products) 

S02E06 - Jinsi ya Kuongeza Thamani ya Bidhaa (na Jema Food Products)

Muda ilipowekwa : 2017-08-21 12:03:00

Fahamu Jinsi ya Kuongeza Thamani ya Bidhaa zako kwa Kutumia Vifungashio(na Jema Food Products) 

Weka maoni yako Barua pepe yako haitaonekana kwingine. Pia maelezo yako hayatatumika sehemu nyingine . Maelezo ya muhimu yamewekewa *.