S02E07 - Fahamu kuhusu Usindikaji wa Matunda na Mboga Mboga (na FEDA)

Muda Ilipowekwa : 2017-08-21 12:18:00


Ili Kukabiliana na Changamoto ya Upotevu wa Mazao Yanayozaishwa kwa Wingi na Kutotumika yote Wakati wa Uzalishaji Basi Kusindika Mazao Hayo Ni Njia Bora Zaidi Ya Kuongeza Muda Wa Mazao Hayo (Shelf Life). Feda Waonyesha Mfano

S02E07 - Fahamu kuhusu Usindikaji wa Matunda na Mboga Mboga (na FEDA)

Muda ilipowekwa : 2017-08-21 12:18:00

Ili Kukabiliana na Changamoto ya Upotevu wa Mazao Yanayozaishwa kwa Wingi na Kutotumika yote Wakati wa Uzalishaji Basi Kusindika Mazao Hayo Ni Njia Bora Zaidi Ya Kuongeza Muda Wa Mazao Hayo (Shelf Life). Feda Waonyesha Mfano

Weka maoni yako Barua pepe yako haitaonekana kwingine. Pia maelezo yako hayatatumika sehemu nyingine . Maelezo ya muhimu yamewekewa *.