S01E25 - Jifunze Kulima Nyanya kwenye Shamba Kitalu(Green House)

Muda Ilipowekwa : 2016-05-02 12:03:00


Jinsi ya Kulima Nyanya kwenye Shamba Kitalu(Green House)na Bwana Dominic Haule, Mkurugenzi IMADS

S01E25 - Jifunze Kulima Nyanya kwenye Shamba Kitalu(Green House)

Muda ilipowekwa : 2016-05-02 12:03:00

Jinsi ya Kulima Nyanya kwenye Shamba Kitalu(Green House)na Bwana Dominic Haule, Mkurugenzi IMADS

Weka maoni yako Barua pepe yako haitaonekana kwingine. Pia maelezo yako hayatatumika sehemu nyingine . Maelezo ya muhimu yamewekewa *.