Mkurugenzi mtendaji wa ESRF

Muda Ilipowekwa : 2015-03-01 12:00:00


Warsha kuhusu mahitaji na vikwazo katika upatikanaji wa huduma za kifedha nchini Tanzania, iliyofanyika kwenye ukumbi wa kituo cha utafiti cha ESRF kilichopo Victoria jijini Dar es salaam

Mkurugenzi mtendaji wa ESRF

Muda ilipowekwa : 2015-03-01 12:00:00

Warsha kuhusu mahitaji na vikwazo katika upatikanaji wa huduma za kifedha nchini Tanzania, iliyofanyika kwenye ukumbi wa kituo cha utafiti cha ESRF kilichopo Victoria jijini Dar es salaam

Weka maoni yako Barua pepe yako haitaonekana kwingine. Pia maelezo yako hayatatumika sehemu nyingine . Maelezo ya muhimu yamewekewa *.