S01E40 - BUNDA: Makala kuhusu Mradi ya Kupunguza Umasikini na Kutunza Mazingira

Muda Ilipowekwa : 2016-11-09 12:12:00


Mradi huu ulisimamiwa na Taasisi ya Utafiti wa Uchumi na Kijamii (ESRF) chini ya ufadhili wa Shirika la Maendeleo la Umoja wa Mataifa (UNDP)

S01E40 - BUNDA: Makala kuhusu Mradi ya Kupunguza Umasikini na Kutunza Mazingira

Muda ilipowekwa : 2016-11-09 12:12:00

Mradi huu ulisimamiwa na Taasisi ya Utafiti wa Uchumi na Kijamii (ESRF) chini ya ufadhili wa Shirika la Maendeleo la Umoja wa Mataifa (UNDP)

Weka maoni yako Barua pepe yako haitaonekana kwingine. Pia maelezo yako hayatatumika sehemu nyingine . Maelezo ya muhimu yamewekewa *.