S01E34 -Warsha Kuhusu Mipango ya Maendeleo Endelevu (SDGs) kwa Wazee

Muda Ilipowekwa : 2016-09-19 12:03:00


SERIKALI ya Tanzania imeshauriwa kuhakikisha kwamba kunakuwapo na ushirikishaji wa wazi wa wazee katika sera na mipango ya maendeleo.

S01E34 -Warsha Kuhusu Mipango ya Maendeleo Endelevu (SDGs) kwa Wazee

Muda ilipowekwa : 2016-09-19 12:03:00

SERIKALI ya Tanzania imeshauriwa kuhakikisha kwamba kunakuwapo na ushirikishaji wa wazi wa wazee katika sera na mipango ya maendeleo.

Weka maoni yako Barua pepe yako haitaonekana kwingine. Pia maelezo yako hayatatumika sehemu nyingine . Maelezo ya muhimu yamewekewa *.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0