S01E14 - Nafasi ya Mwanamke Kwenye Maendeleo - Sehemu ya Pili

Muda Ilipowekwa : 2016-02-09 10:00:00


Nafasi ya Mwanamke Kwenye Maendeleo - Sehemu ya Kwanza Na Agnes Mugongo, Mkurugenzi - TRUMARK Azavery Phares, Mkurugenzi - Azavery Hots Johari Sadiq, Mkurugenzi - Binti Foundation

S01E14 - Nafasi ya Mwanamke Kwenye Maendeleo - Sehemu ya Pili

Muda ilipowekwa : 2016-02-09 10:00:00

Nafasi ya Mwanamke Kwenye Maendeleo - Sehemu ya Kwanza Na Agnes Mugongo, Mkurugenzi - TRUMARK Azavery Phares, Mkurugenzi - Azavery Hots Johari Sadiq, Mkurugenzi - Binti Foundation

Weka maoni yako Barua pepe yako haitaonekana kwingine. Pia maelezo yako hayatatumika sehemu nyingine . Maelezo ya muhimu yamewekewa *.